لیست قیمت آرایشی و بهداشتی بهداشت دهان و دندان


نخ دندان 50 متری ارکید
بهترین قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

Gum Ortho Toothbrush مسواک ارتودنسی گام
بهترین قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

Gum Sensi Vital Toothbrush مسواک سنسیوایتال گام
بهترین قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

محلول دهانشویه کامل وی وان Vi-One
بهترین قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان